Yönetim Sistemleri Politikası

İskenderoğlu san. ith. ihr. ve ticaret limited şirketi olarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetim Sistemlerini ürün, hizmet ve faaliyetlerimizde etkin şekilde uygular, gözden geçirerek sürekli iyileştiririz. Ürünlerimizi; teknolojideki ve pazardaki yenilikleri takip ederek, değişen pazar şartlarını ve müşteri odaklı yaklaşımı esas alarak, rekabetçi maliyet, yüksek kalite ve verimlilik, düşük enerji tüketimini göz önüne alarak üretiriz. Altın kuluçka markası ile kullanıcılara sunulan ürünler firmamızın sıkı disiplini çerçevesinde üretilmektedir. firmamız sadece türkiye değil ortadoğuda bir çok ülkeye ürünlerini sunmaktadır ve altın kuluçka markası ile kuluçka makinası bir dünya markası ve kalite simgesine dönüşmektedir. web sitemizden gönül rahatlığı ile alışveriş yapmanız için sıkı bir şekilde güvenlik uygulanmktadır.

Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, uygulanabilir şartlara ve uygunluk yükümlülüklerine uyumlu olarak çalışırız. Çalışanlarımızın yetkinliklerini, etik değerlerimize uyumu, kalite ve çevre bilincini, sağlık, emniyet ve eğitim düzeyini arttırmak için politika ve hedeflerimize uygun eğitimleri yaygın ve sürekli uygulamaya özen gösteririz.

Faaliyetlerimizde kaynakların verimli kullanılmasına, kirliliğin önlenmesine ve ekosistemin korunmasına yardımcı oluruz.

Acil durumlar ve muhtemel risk ve fırsatların yönetimi, çevre boyutları ve enerji verimliliği ile ilgili uygulamaları, yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile kontrol altında tutar, paydaşlarımızın duyarlılığını arttırırız.

Bilgi Güvenliği Politikası

İskenderoğlu san. ith. ihr. ve ticaret limited şirketi olarak bilgi varlıklarımızın gizliliğini korumak, içeriğinin doğru ve tam olmasını sağlamak ve gerektiğinde ilgili bilgileri ilgili kişilere erişilebilir durumda bulundurmak için bilgi varlıklarımız üzerindeki risklerimizi tüm süreçlerimizde etkin şekilde izler, gözden geçirerek sürekli iyileştiririz.

Bilgi varlıklarımızı tanımlar; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kayıpları ile ilgili güvenlik risklerini analiz eder ve belirlenen riskleri, kabul edilebilir seviyeye indirebilmek ya da ortadan kaldırmak adına etkin bir bilgi güvenliği risk yönetimi yaklaşımı oluştururuz.

Bilgi güvenliğini kurumsal bir sorumluluk olarak ele alır, bilgi güvenliği risklerinin yönetimi ve güvenlik kontrollerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için gerekli kaynakları ayırır, yetki ve sorumluları belirleriz. Çalışanlarımızın, üçüncü taraf ve paydaşlarımızın bilgi güvenliğine yönelik rol ve sorumlulukları hakkında farkındalığını arttırmak üzere düzenli eğitim aktiviteleri düzenleriz. Kurumsal bilgilerimiz yanında, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tüm iş ortaklarımızın bilgilerinin güvenliği için ilgili tüm yasa ve sözleşmelerden kaynaklanan gereksinimlere uyumu, tüm çalışanlarımızın birincil sorumluluğu olarak kabul ederiz.

Kritik süreçlerin sürekliliğini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planları geliştirerek bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek için gerekli sistemleri kurar ve tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemleri alırız.