Herşey dahil

Yumurtadan yeni çıkan civcivlerin beslenmesi

Çıkımdan sonra civcivlerin beslenme önemi :

Erken besleme (kuluçkadan çıktıktan sonraki ilk günler için doğru besinleri kullanmak ve tavukların bu besinlere mümkün olan en kısa sürede erişmesini sağlamak) Piliçler, yumurtadan çıktıktan sonraki ilk günlerde tavukların ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlamanın iyi bir yoludur; Civcivler kuluçkadan çıktıktan sonra, kuluçkahanede saatlerce kaldıkları, aşılamaları ve civcivlerin karton kutulara yerleştirilmesi ve kümes hayvanı çiftliğine taşınması nedeniyle sadece yumurta sarısından ihtiyaç duydukları gıdayı almak zorunda kalırlar.

civcivler , vücutlarının %20 sini oluşturan bir sarı kese ile yumurtadan çıkarlar. Sarı kesede bol miktarda protein ve yağ bulunmaktadır. Ve içeriğinde %50 enerji ve %43 protein ihtiyacını ilk günde temin etmektedir.  Sarı kese içeriği genel olarak hızlı bir şekilde cezb edilir ve 3. Günde tam olarak civcivlerin vücutlarına cezbedilir. Hatta sarı kesede bulunan yağın %80 oranı ilk günün sonunda tüketilir.

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre civcivlerin yeme erken erişimi sarı kese içeriğinin daha hızlı sindirilmesine neden olmaktadır. Bağırsakların aktif olması ile sarı kese içeriği daha hızlı bağırsaklara doğru gider ve sarı kese enfeksiyonu olasılığı ise daha düşük olacaktır.

Civcivler içgüdüsel olarak yumurtadan çıktıktan sonra, yem aramaya başlarlar ve vücut gelişimi ise, yaklaşık 24 saat yemlemeden  sonra başlar. Civcivlerin yem yememeleri kilo dikkat alıcı miktarda kilo kaybına neden olmaktadır.Çıkımdan sonra civcivlerin beslenme önemi

Bazı araştırmalarda 48 saate kadar yem erişimi olmayan civcivlerde %7.8 kilo kaybı tespit edilmiştir. Ve vücutlarında yüksek oranda yağ ve protein kaybı zayıflamalarına neden olmuştur. Halbuki 24 saat sonra yem ve suya erişimleri olan civcivlerde kilo alması ve ağırlık olarak 500 gram olmaları ise kayda alınmıştır.  Ve az önce söylediğimiz gibi sarı kese, civcivlerin ihtiyaçlarını temin etmek için yeterli olmamaktadır.

Civcivlerin yanlış beslenmesi, gelişimlerinde olumsuz etkiye neden olmaktadır. Ve kasların ve kemiklerin gelişimi ise beklenilen seviyede olmayacaktır. Eğer civcivler yem tüketemezler ise susama olmayacaktır.  Yani yavruların susaması ve su tüketebilmesi yemlenmesine bağlı olmaktadır. Bu yüzden ilk günlerde civcivlerin yeme erişmeleri önemli olmaktadır.

Anlattıklarımıza göre piliçlerin kuluçkadan çıktıktan hemen sonra doğru beslenmesinin önemi iyi bilinmektedir. Civcivler , herhangi bir nedenle salonda yeterince su alamazlarsa, düzensiz büyüme ve düşük performansa sahip olacaklardır.

Yukarıdakiler göz önüne alındığında, piliçlerin kuluçkadan hemen sonra doğru beslenmesinin önemi iyi bilinmektedir, herhangi bir nedenle yavruların salonda yeterli suya erişememesi, sürünün düzensiz büyümesine neden olacaktır.

Tavukların bağırsakları, karaciğeri ve pankreası da dahil olmak üzere sindirim sistemi, enzimlerin üretiminde ve gıdaların sindiriminde önemli bir rol oynar. Yumurtadan çıktıktan hemen sonra, diğer organların büyümesinin 2 ila 5 katı arasında bir büyüme gösterirler ve bu büyüme, civciv yumurtadan çıktıktan sonra en kısa sürede kuluçkaya ulaştığında sağlanabilir.

Tüm araştırmacılar, tavukların kuluçkadan önce ve sonra beslenmesinin, yetiştirme döneminin sonunda sürü performansı üzerinde önemli bir etkisi olabileceğine inanmaktadır.Günümüzde, tavukların kuluçkadan çıktıktan sonra bir süre yiyeceksiz tutulması gerektiği teorisi bile kabul edilemez. Çok sayıda deney, 6 veya 7 haftalık bir yarım etin ağırlığının, yetiştirmenin ilk haftasındaki ağırlığıyla doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir.

Çok sayıda çalışma, piliçlerin yiyeceğe daha hızlı erişiminin vücut ağırlığının artmasına, göğüs eti verimine, bağırsağın morfolojik ve fonksiyonel özelliklerinin iyileşmesine ve bununla ilişkili bağırsak lenfoid dokusunun artmasına neden olduğunu göstermiştir.

Yiyeceklere erişim eksikliği önemli kilo kaybına neden olur. Araştırmada 48 saat boyunca yemek yemeyen tavuklar vücut ağırlıklarının yüzde 8 ila 7’sini, ince bağırsak ağırlığının ise yüzde 80’ini kaybetti.

Bu tavuklarda vücut dokularındaki yağ ve protein azalması diğer bileşiklere göre daha belirgindi, ancak su ve yiyeceğe erişimi olan tavuklarda tavukların nihai ağırlığı 500 gram daha fazlaydı, ince bağırsağın ağırlığı ve buna bağlı olarak besin emilim seviyesi arttı. Daha önce de belirtildiği gibi, yumurta sarısı civcivlere enerji sağlamada önemli bir rol oynamayabilir.

Yumurtadan yeni çıkmış civcivlerde besin metabolizması

Yumurta sarısı, embriyonik gelişim sırasında en önemli enerji kaynağıdır, yumurta akı ise ana protein kaynağıdır. Kalan protein, kan ve amniyotik sıvının kesildiği ikinci haftanın sonunda amniyotik boşluğa akar. Karışım daha sonra fetüs tarafından yavaş yavaş yutulur. Beyaz, bağırsaklara giren sarının bir kısmı ile birlikte bağırsaklardan geçerken emilecektir.

Yumurtadan yeni çıkmış civcivlerde besin metabolizması

Yumurta beyazının yumurta sarısı kesesine giren kısmı, muhtemelen yolk kesesi yoluyla glikoz alımı ve emilimi için hazırlanmıştır. Yumurtalardaki karbonhidrat miktarı çok daha düşük olduğu için, protein metabolizöründen glikoz yenileme sürecinin, aslında kuluçka sürecindeki enerji malzemesi olan glikojen birikimi için tek glikoz kaynağı olması muhtemeldir.

Etlik piliçlerin gelişimi :

Salona giriş anından 21 güne kadar kullanılan güncel piliç besleme programları. Bu bir başlangıç ​​beslemesidir. Formül, yaşlı kuşlarda olduğu gibi günlük civcivlerde de aynı besin maddelerini sağlar, ancak yeni bulgular ve araştırmalar durumun böyle olmadığını gösteriyor. Çok genç tavuklarda yem katkı maddelerini kullanma yeteneği, yaşlı kuşlara göre çok daha zayıftır.

Gıda yetersizliği ve açlığın etkisi :

Kısa süreli açlık genellikle karaciğerin plazmaya serbest glikoz salmak için hemen karbonhidrat talep etmesine neden olur, böylece bazı dokuların (beyin, retina, merkezi adrenal bezler vb. gibi) metabolik ihtiyaçlarını karşılar; Böylece (kuş türüne bağlı olarak) 250-180 mg/dl arasında olan normal kan şekeri glikojenoliz ile sağlanır (doğrudan kas glikojenolizi ile olmasa da).

Böylece 24-36 saat aç kalma sonucu karaciğer glikojen seviyesi %90’a kadar düşebilir. İskelet kası glikojen depoları çok daha kararlıdır, ancak bu depolar da bir miktar azalmıştır.

Gıda yetersizliği ve açlığın etkisi

Uzun süreli gıda yoksunluğunun bir sonucu olarak, kardiyak glikojen seviyeleri önemli ölçüde düşer. Kan dolaşımında yeterli miktarda büyüme hormonu bulunduğu sürece, bu fenomen meydana gelir ve kalp tarafından yağ asitlerinin tercihli tüketiminden kaynaklanan karbonhidrat depolama fenomeninin, gıda yoksunluğu döneminde metabolizmayı sürdürmek olduğunu gösterir. Kanatlı hayvanlarda karaciğer glikojen seviyeleri 48-72 saatlik bir süre sonunda ikiye veya üçe katlanabilir.

Civcivlerin kuluçkadan çıktıktan sonra beslenmesinin önemi ve dönem sonunda sürü performansı ile ilişkisi :

Tavukların doğumda sarının geri kalanının bağlı olduğu sindirim sistemi tam olarak gelişmemiştir ve bu nedenle karbonhidrat ve amino asitlerden tam olarak yararlanamaz. Sınırlı bir yumurta sarısı besin kaynağı kullanarak, tavuğun sindirim sistemi, yumurtadan çıktıktan hemen sonra hızlı değişikliklere uğrar, böylece yiyecekleri hızla sindirebilir ve emebilir.

Civcivlerin yumurtadan çıktıktan sonra suya veya yemlere geç ulaşmasına neden olan aşılama, çene ucu, uzun süreli gebelik vb. nedenler civcivlerin daha fazla kilo vermesine ve hastalığa yatkınlığının artmasına neden olur.

Bu koşullar altında, ortalama olarak, civcivlerin ortalama yüzde 2 ila 5’i ilk günlerde kaybedilir ve kalan civcivler büyümeye devam etseler de, tek tip ve arzu edilen bir büyümeye sahip olmayacak ve bu da düşük ve düzensiz büyüme ile sonuçlanan bir sürü ile sonuçlanacaktır. ve düşük verim olacaktır.

Etlik piliç yetiştirme dönemi süresinin giderek azalması ve ilk günlerdeki besleme süresinin toplam yetiştirme dönemine oranının artan önemi sonucu günümüzde ilk günlerin beslenme yönetimi daha önemli hale gelmiştir.

Araştırmacılar, yumurtadan çıktıktan sonra aç kalmanın pektoralis ve iskelet kasındaki uydu hücrelerin mitotik aktivitesini sınırladığını, böylece aç civcivlerin yumurtadan çıktıktan hemen sonra alınanlara göre %7 ila 9 daha az pektoralis kasına sahip olduğunu bulmuşlardır.

Bir Asur çalışmasında, meslektaşları probiyotikler (protoksin) ve bal ile erken beslenmenin bir kuşun bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini buldular.

Assyri ve diğerleri, probiyotikler (protoksin) ve bal ile ilk beslemenin yem alımını iyileştirebileceğini, ağırlığı artırabileceğini ve kanatlıların dönüşüm oranını azaltabileceğini gösterdi.

Yukarıda belirtilenler göz önüne alındığında, etlik piliçlerin doğru beslenmesinin ve kuluçkadan hemen sonra bilinmesinin önemi iyi bilinmekte olup, tavukların herhangi bir nedenle hol içinde yeterli suya ve yemlere erişememesi, sürünün düzensiz büyümesine ve düşük performans göstermesine neden olacaktır.

Yeni fırsatlar ve teklifleri burdan bul !


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu